Covid-19

Vi får alla hjälpas åt att hålla smittorisken nere. Självklart kommer vi inte till boxen om vi känner oss sjuka. I vanliga fall får man en varning om man inte dyker upp på ett bokat pass, men under dessa tider har vi tagit bort detta då det är viktigt att ni stannar hemma om ni känner er krassliga.

För att ytterligare hålla nere smittorisken har vi köpt in en skurmaskin och vi rengör golvet regelbundet. Dessutom decinficerar vi alla handtag varje dag.Innan passet

  • Tvätta händerna.

Under passet

  • Håll avståndet
  • Rör inte någon annans utrustning
  • Inga high fives under denna period! High fives med armbågen eller foten går däremot bra.

Efter passet

  • Sprita av all använd utrustning
  • Tvätta händerna