Covid-19

Uppdatering Torsdag 29/10:
På grund av de nya restriktionerna har vi valt att tills vidare ställa in team-passen och sänka max-antalet deltagare på alla pass. Detta gäller med omedelbar verkan! Pga detta tar vi tillfälligt bort Fundamentalspasset (söndagar) på 1,5 timmar och ersätter med 2 stycken vanliga CF pass på 1 timma var. Detta för  att ge fler möjligheten att träna.
Dessutom kommer vi att ytterligare strama upp tvättning/spritning av händer före och efter passen, samt spritning av utrustning.
Vi delar inte utrustning och undviker all kroppskontakt.
Coacherna decinficerar alla kontaktytor (toalett, handtag, strömbrytare) 2 gånger/dag.
Vi rengör golvet ännu mer frekvent med skurmaskin.Vi får alla hjälpas åt att hålla smittorisken nere. Självklart kommer vi inte till boxen om vi känner oss sjuka. I vanliga fall får man en varning om man inte dyker upp på ett bokat pass, men under dessa tider har vi tagit bort detta då det är viktigt att ni stannar hemma om ni känner er krassliga.

För att ytterligare hålla nere smittorisken har vi köpt in en skurmaskin och vi rengör golvet regelbundet. Dessutom decinficerar vi alla handtag varje dag.Innan passet

  • Tvätta händerna.

Under passet

  • Håll avståndet
  • Rör inte någon annans utrustning
  • Inga high fives under denna period! High fives med armbågen eller foten går däremot bra.

Efter passet

  • Sprita av all använd utrustning
  • Tvätta händerna